Academy_Year_FINAL_ENG2222222.jpg

M3DS Academy hap një derë për ju në industrinë e filmit dhe lojrave, dhe ju ofron një shans për të realizuar ëndrrën tuaj
të krijimit të personazheve imagjinarë, ose lojës tuaj.

M3DS Academy është një partner akademik me Qendrën e Trajnimit Autodesk , dhe certifikatat e lëshuara pas një kursi të përfunduar me sukses njihen ndërkombëtarisht dhe licencohen drejtpërdrejt nga Autodesk .

POR! Akademia M3DS është e njohur duke investuar të gjitha burimet dhe njohuritë tek studentët e tyre.

vitin Akademik , studenti do të ketë mundësinë të mësojë të gjithë tubacionin e industrisë së filmit dhe lojës, si dhe t'i shtyjë studentët në kufijtë e tyre maksimalë të krijimit.
 

Prestigji i madh i njerëzve që po regjistrohen, mendojnë se ata duhet të posedojnë disa njohuri në industrinë 3D për t'u bashkuar me programin tonë, por Akademia M3DS pranon vetëm studentë që nuk kanë njohuri të mëparshme ose kanë disa aftësi themelore.

Programi ynë është krijuar posaçërisht për nivelin Fillestar deri në Avancuar, dhe studenti nuk duhet të humbasë asnjë klasë përsa i përket bërjes artist artist.

  Çdo student që nuk ka humbur asnjë klasë dhe ka përfunduar të gjitha detyrat e dhëna tani është i punësuar!  
 

Por ... natyrisht, ka një milion arsye për të humbur një klasë ose një detyrë, për këtë arsye ne kemi krijuar:

 • Koha e veçantë e klasave:  

    GMT+2:  11:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00 / 18:00 - 20:30

 • Studentët kanë të drejtë në klasa shtesë nëse humbin një ose kanë nevojë për ndihmë shtesë, një herë në javë, me marrëveshje paraprake me instruktorët.


Gjatë 4 muajve të parë, çdo student do të trajnohet në të gjitha aspektet. Nga Modelimi dhe Tekstura tek Animacioni dhe Ndriçimi, qëllimi ynë kryesor për studentët janë të jenë artistë të rrumbullakosur mirë në vetëm 4 muaj.
 

CLASSES

The mistake that most of the people who are signing up are that they think they need to have some knowledge in the 3D industry in order to join our program. But the M3DS Academy only accepts students who have no previous knowledge or have some basic skills.

Our program is designed specifically for Beginner to Advanced level, and the student must not miss any classes in terms of becoming a professional artist.

 Every student who didn't miss any class and completed all of the tasks given is now employed! 
 

But... of course, there are a million reasons to miss a class or a task, for that reason we have created:

 • SPECIAL TIMING OF THE CLASSES

     GMT+2: 

 • Noon group 11:00 - 14:00

 • Afternoon group 15:00 - 18:00

 • Night group 18:00 - 20:30

 • ADDITIONAL CLASSES
  Students are entitled to additional classes if they miss one or need additional help, once a week, with prior agreement with the instructors.


During the first 4 months, each student will be trained in all aspects. From Modeling and Texturing to Animation and Lighting, our main goal for the students are to be well-rounded artists in only 4 months.
 

For more information please contact us:
 
info@m3dsacademy.com
+389 75 445 680
+389 75 315 521.

Filloni karrierën tuaj në botën fantastike të grafikës, dizajnit dhe animacionit 3D përmes VITIT AKADEMIK në M3DS

M3DS është partner me Epic Games dhe ka bashkëpunuar me shumë studio të tjera botërore si Disney, Substance, Pixar, DreamWorks, Sony Picture ImageWorks, Industrial Light & Magic, Hugo's Desk, Nordeus, 3lateral, Lynx Animations, Cylindo, dhe shumë të tjerë. Duke u dhënë studentëve tanë një shans për të mësuar nga profesionistët kryesorë në të gjithë botën. Shihni më shumë në www.m3conference.com

Më poshtë në afatin kohor do të shihni rrjedhën e programit tonë dhe mund të eksploroni dhe mësoni më shumë rreth industrisë sonë.

M3DS Academy of Visual Arts is a partner with Epic Games and has collaborated with many other world studios such as

 • Disney Animation Studios

 • Substance Adobe

 • Pixar

 • DreamWorks

 • Sony Picture ImageWorks

 • Industrial Light & Magic

Giving our students a chance to learn from top professionals around the world.
See more on
www.m3conference.com

Bellow in the timeline you will see our program flow and you can explore and learn more about our industry.

Level.png

Niveli

FILLIMTAR P TOR PARASHIKIM

12_Mounths.png

KOHZGJATJA

12 MUAJ

+550.png

KLASA TOTALE

MBI +550 ORA

4_times a week.png

FONDI I KLASAVE

4 KOHA NJ JAV

Nis/Mbaron 

Start-End.png

20/SHTATOR/2021

20/SHTATOR/2022

Benefits_Black_04.png

P BRFITIMET

NXUDNSIT KRYESOR Ofertohen PUNOSIM N AT M3DS

payment.png

SHTOJCA E PAGESAVE

DERI NE 24 MUAJ

Certification_white.png

ÇERTIFIKIMI 

CERTIFIKIMI NDTERRKOMBTAR I AUTODESK ADVANCE

 
Post_BG.jpg
stefan-mitrov-tranformer.jpg

Për fillimin e Vitit të Akademisë , ne do të përdorim Autodesk Maya si një standard të industrisë.

Autodesk Maya një gamë të gjerë modelesh tërheqëse dinamike dhe komplekse për jetën - nga Armët dhe Mjediset tek Krijesat dhe Personazhet.

Zotëroni një grup të plotë mjetesh dhe mjetesh të dobishme, për të prodhuar modele mahnitëse dhe për të përfituar sa më shumë nga përpjekjet tuaja.
 

Qëllimet e rëndësishme që ne arrijmë shumë në tre muajt e parë janë:

 

 • Mësoni Bazat/mjetet e ndërmjetme të Autodesk Maya

 • Mësoni rrjedhën e punës gjeometrike për industrinë e lojërave dhe filmave

 • Krijimi dhe punimi me gjeometri komplekse 

 • Eksplorimi i animacionit

 • Krijimi i modeleve tuaja të para

 • Puna me Deformuesit 

 • Të kuptuarit se si funksionon Gjeometria e formës së përzierjes

 • Mësoni rrjedhën e punës midis softuerit

Maya_Icon.png

ODELING

... Më tej, është Departamenti i Skulpturës, ku artisti bie në dashuri me krijimtarinë e tij/saj.

 
Zbrush-Interface.jpg

ZBrush është programi më i avancuar i skulpturës dixhitale atje. Ajo që e ndan atë nga mjetet e tjera 3D është se ZBrush imiton teknikat tradicionale të skalitjes të gjitha të bëra në mënyrë dixhitale në një kompjuter.

Duke skalitur në ZBrush, është si të punosh me një top dixhital prej balte, duke i dhënë formë objektit sikur të punoje me dorë.

Në këtë pjesë të tubacionit, do të mësoni se si të përdorni ZBrush si një mjet konceptualizimi për modelet organike dhe sipërfaqet e forta. 

Modeli i konceptit do të shërbejë më pas si një udhëzues për të krijuar një rrjetë të pastër duke përdorur mjetet retopologjike të Maya. Ata do të përfundojnë duke mësuar të gjitha tiparet në dispozicion të Piktorit të Substancave për teksturimin.

hmm ... e vështirë për tu kuptuar ne e dimë ...

pra instruktorët  nga M3DS kanë

përgatiti një video për t'ju ndihmuar.

Sculpting.png

KULTING

"Mbani në mend se artisti më i mirë në industrinë e skulpturës
kini aftësi vizatimi nga njeriu i shkopit! "

uV_LAUOT.png
 
Uv.png

HARTIMI

  Hartimi UV  është procesi i modelimit 3D i projektimit të një imazhi 2D

(imazhi 2 ) në sipërfaqen e një modeli 3D (imazhi 1  ) për hartëzimin e strukturës, thelbësore për teksturimin, por jo shumë interesante.

UV mund të përcaktohet në programe të shumta, por me të ardhmen e re të Autodesk Maya, ne kemi avantazhin për të krijuar UV të shpejtë dhe standarde të industrisë.

 

Nëse nuk i krijojmë UV -të ashtu siç duhet të jetë, nuk do të jemi në gjendje t'i modelojmë modelet tona në mënyrë profesionale.  
 

Por mos u shqetësoni! Ne e shpjegojmë Hartimin UV në mënyrën më të qartë dhe të lehtë për t’u ndjekur, në mënyrë që të mos keni më probleme me UV -të.

Asnjëherë më parë mësimi i rrezeve ultraviolet nuk ka qenë kaq pa dhimbje dhe i shpejtë!

Uv_maping.png

Departamenti i teksturimit "" Kartat grafike RIP "

 
Slider_Dragon.jpg
Substance_Painter_logo.png
texturing.png

Me Substance Painter , do të mësoni aftësitë për t'i çuar objektet tuaja në kufi derisa materialet e botës reale me shtypjen e një butoni, t'i përzieni ato në modelin tuaj për të prodhuar vepra mahnitëse arti, në asnjë kohë fare.

Pothuajse çdo studio lojërash AAA përdor Substance Painter, duke e bërë atë standardin e industrisë për hartimin e materialeve me bazë fizike.

Këtu do të fillojmë me bazat, duke ju treguar se si të krijoni një projekt dhe të importoni asete, si dhe të përdorni sistemin e integruar të pjekjes.
 

 

 • Bazat e piktorit të substancave

 • Harta normale dhe e lartësisë (transferimi i hartave nga Zbrush) 

 • Metal PBR/i ashpër & spec/shkëlqim

 • Alfat, teksturat dhe format

 • Materiale të zgjuara

 • Krijimi i materialeve tuaja me porosi

 • Eksporti për Unreal Engine, Unity ...

​​

Rigging - Krijimi i kontrolleve për modelet tuaja
shtatë muaj në Akademi vazhdo!

 
Rigging.jpg
Rigging_tittle.png

Mashtrimi për disa artistë Mashtrimi është i mahnitshëm për dikë është dhimbje në orë ...

Në industrinë Rigging ishte dhe është ende departamenti më i vështirë dhe më krijues pse?

Sepse për disa personazhe në filmat Animacion ata kanë më shumë se 6000 kontrolle!

 • Në Akademi, do të keni mundësinë të mësoni se si të manipuloni personazhet dhe modelin tuaj.

 • Kuptimi i ndikimit të gjeometrisë (për shembull lëkura)

 • Krijimi i kontrolleve me porosi

 • Mashtrimi i kafshëve

 • Veshja e modeleve mekanike

 • Krijimi i manipulimeve dhe kontrolleve të fytyrës

 • Cila do të jetë gjëja më interesante që ne do të krijojmë një platformë për kapjen e lëvizjes, ku do të testojmë pajisjet tona me aftësitë tona të aktrimit!

Animacion - animatorët e personazheve fillojnë të sjellin personazhet në jetë

 

Animacion

Kur fillojmë të animojmë, kjo do të thotë që tani mund të fillojmë të zbatojmë ndjenjat dhe emocionet tona te personazhet, tonat  synimi i tij është të arrijë personalitetin dhe veprimin me sensin e duhur ndaj personazheve.

 • Ne do të fillojmë duke mësuar bazat e animacionit tradicional 2D

 • Mësoni rrjedhën e punës për animacionin e lojërave dhe filmave

 • Ecje animuese  dhe ciklet e drejtimit

 • Animacion Skena me veprim të drejtpërdrejtë

 • Ne do të punojmë me Motion Capture Suits duke vepruar animacionet tona dhe duke i rafinuar ato.

 • Më në fund, ne do të krijojmë Animacione për projektin tuaj të Lojërave!

Gjeni se si funksionon kapja e lëvizjes >>>

Profil_XSens.png
Dragon_web.gif

Zhvillimi i lojës 
këtu kuptoni se keni nevojë për një kompjuter të ri

 
Unreal Engine.jpg

Lojë

Zhvillimi

Motori joreal  ju jep gjithçka që ju nevojitet për të filluar nga aplikimet e ndërmarrjes dhe përvojat kinematografike deri tek lojërat me cilësi të lartë në PC, tastierë, celular, VR dhe AR.


Në këtë kurs, ju do të merrni një kuptim bazë të mekanikës së lojës dhe lojës, gjithashtu do të jeni në gjendje të zhvilloni një lojë nga e para duke përdorur skema.


Jini në gjendje të kombinoni animacione të shumta për lojërat tuaja, personazhet krijojnë mjedise me kostume, AI (Inteligjencë Artificiale) për lojën tuaj, si dhe
logjika e lojës dhe kufijtë që dëshironi të keni.

Certifikimi
Pa Portofol Pa Certifikim

 
Autodesk.png

Kur studenti po përfundon Vitin Akademik  ata duhet të sigurojnë një projekt diplomimi është një film i shkurtër i animuar për të cilin studenti do të shkruajë një skenar, do të krijojë personazhe, mjedise dhe animacion.  Videoja do të jetë një kontribut i shkëlqyer në portofolin tuaj të parë.

 

Kur studenti të përfundojë me sukses detyrat praktike, duke dorëzuar projektin përfundimtar dhe portofolin e tyre, secili student do të jetë në gjendje të marrë një certifikatë ndërkombëtare të përfundimit nga Qendra e Trajnimit Autodesk.

  Si specialist i certifikuar do të futet në bazën e të dhënave Autodesk Certified.

KUJDES NE MENDJE !!! Portofoli i studentëve është aspekti më i rëndësishëm i të gjithë diplomimit ku studenti po tregon punën e tij më të mirë.